Terug

't Slot

Van oud naar nieuw: De transformatie bij 't Slot Gameren

Het project bij 't Slot Gameren omvatte de vervanging van hun verouderde ICT-infrastructuur door een toekomstbestendig systeem waarbij goede communicatie en samenwerking centraal stonden tijdens de implementatie. Ondanks uitdagingen en aanvankelijke zorgen over leefcirkeltechnologie, genieten de bewoners nu van meer bewegingsvrijheid in een veilige omgeving.

t slot


Initiatie van het project

In 't Slot Gameren, een toegewijde protestants-christelijke zorginstelling gespecialiseerd in ouderenzorg, was de technische ICT-infrastructuur afgeschreven en was er behoefte een nieuwe solide basis te vormen waarop telefonie, verpleegoproepsysteem en zorgdomotica een plaats kunnen krijgen.  Dit zorgcentrum, bekend om zijn persoonlijke aanpak en toewijding, stond voor de uitdaging deze verouderde systemen die niet langer aan de wensen voldeden te vervangen. Martin den Besten, Manager Bedrijfsvoering bij 't Slot, verduidelijkt: "Het systeem was echt op." Er was ook een sterke behoefte gevoeld om leefcirkeltechnologie in te voeren, bedoeld om de vrijheid van PG-bewoners binnen een veilige omgeving te vergroten.

 

Zorgvuldige overweging en besluitvorming

Het vinden van de juiste oplossing was een gezamenlijk en weloverwogen proces. "Er zijn veel verschillende keuzes mogelijk," legde Martin uit. Bij 't Slot werd een projectgroep opgezet, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende afdelingen, om te zorgen voor een besluit dat breed gedragen werd. De samenstelling van deze groep zorgde voor een uitgebreid eisenprogramma, met speciale aandacht voor leefcirkeltechnologie en de duurzaamheid van de systemen. Ze wilden voorkomen dat ze vastzaten aan een systeem dat geen ruimte bood voor toekomstige wensen en ontwikkelingen.

Daarnaast werd er bewust gekozen voor een heldere afbakening binnen de totaaloplossing. Het doel was om slechts twee leveranciers en dus twee aanspreekpunten te hebben: één verantwoordelijk voor de ICT-infrastructuur tot aan het access point, en de ander voor alles wat daarop aansluit, zoals telefoons, software, slimme sensoren, het verpleegoproepsysteem en de leefcirkels. Dit besluit werd genomen om "niet een heel scala aan partijen" bij de oplossing betrokken te hebben, wat de communicatie ten goede komt.

 

De keuze voor CuraTec

De keuze achter het access point viel op CuraTec, samen met het IQ Messenger platform, vanwege de geboden flexibiliteit, merkonafhankelijkheid en toekomstbestendigheid. Maar deze keuze ging verder dan alleen de technische specificaties. “Je moet een goed gevoel krijgen van de mensen die het verkopen en ook van de mensen met wie je technisch te maken krijgt,” aldus Martin. Daarom bezochten zij voorafgaande de beslissing CuraTec in Almere om een duidelijk beeld te krijgen van met wie ze zouden samenwerken. Dit was belangrijk voor hen, aangezien je “zo’n contract voor langere tijd aangaat en je niet na een jaartje weer opzegt. Dan wil je met de partij schakelen waar je de beste klik mee hebt.”


De implementatiefase: Uitdagingen en samenwerking

Elk implementatieproces kent zijn eigen uitdagingen, en deze was geen uitzondering. Een essentieel aspect was de constante communicatie tussen 't Slot en de geselecteerde partijen onderling. Zo werd bijvoorbeeld een significante ontdekking gedaan tijdens een inspectieronde door het gebouw: "Metalstudwanden" stoorden de signaaldekking, cruciaal voor de functionaliteit van de telefonie, het verpleegoproepsysteem en de leefcirkels. Deze constatering leidde tot de noodzaak van een aanzienlijk aantal Wifi-punten aan de plafonds. Goede communicatie zorgde voor een soepele overgang en adequate signaaldekking voor essentiële systemen.

Ook de combinatie van mens en techniek bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Het personeel moest wennen aan nieuwe technologieën, zoals smartphones en specifieke apps. Het kalibreren van systemen, het uitvoeren van updates en het vaststellen van de oorzaak bij fouten – waarbij soms moeilijk vast te stellen was of deze nu technisch of door de gebruiker veroorzaakt waren - leidde soms tot weerstand tegen de nieuwe oplossingen. Echter, Martin onderstreepte het belang van geduld en vertrouwen: "Vertrouwen moet gewonnen worden in de tijd."


De deuren gaan open

In de afrondende fase van het project bij Zorgcentrum 't Slot werd met nieuwsgierigheid, maar ook wel eens met enige bezorgdheid de strategie geïmplementeerd om de deuren voor de bewoners open te zetten. Aanvankelijk heerste er onzekerheid over het mogelijk onvoorspelbare gedrag van bewoners met dementie die meer bewegingsvrijheid kregen en mogelijk op plekken kwamen waar het zelfstandig minder veilig voor ze is. Deze zorgen werden echter gedeeltelijk gesust door de positieve verhalen van andere verpleeghuizen die al ervaring hadden met leefcirkels, die verzekerden: "Het komt wel goed, ze lopen niet in zeven sloten tegelijk."

In de praktijk heeft 't Slot deze geruststellende woorden als waar ervaren. Sommige bewoners moesten in het begin zelfs verleid worden om hun vertrouwde omgeving te verlaten. Nu genieten ze echter van hun nieuwe vrijheid, veilig door het pand lopend zonder dat dit tot problemen heeft geleid. Met een glimlach concludeert Martin "Inmiddels horen wij bij de verpleeghuizen die zeggen: het valt allemaal wel mee."

 

Als eerste op de hoogte met onze nieuwsbrief:

Copyright CuraTec 2021 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Cookie Verklaring
Design & development by: Timeless Design
Neem contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies om anoniem gegevens te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. Deze informatie stelt ons in staat onze dienstverlening te verbeteren zonder uw persoonlijke gegevens te compromitteren.