CuraTec adviseert over: Intelligente sensoren en camera's

Intelligente sensoren en camera’s - hoe en wat?

Op dit moment wordt de markt overspoeld met informatie over intelligente sensoren en camera’s. Ze zouden dé oplossing bieden op het gebied van monitoring binnen de zorgsector. Maar wat is er eigenlijk allemaal mogelijk? Tijd dus voor een realistisch overzicht van de mogelijkheden van de producten binnen ons portfolio. Zo kunt u zelf beoordelen wat deze producten voor uw organisatie en uw cliënten toe kunnen voegen qua comfort, privacy en vooral qua veiligheid.

Laten we eerst beginnen met het wegnemen van twee grote misverstanden.
Het eerste misverstand betreft de naamgeving. De oplossingen met intelligente sensoren en camera’s zijn namelijk niet opgebouwd rondom intelligente sensoren en camera’s. De intelligentie zit hem in de achterliggende software. Deze software voegt de extra functionaliteit toe door de informatie van de sensoren of beelden te combineren.

Het tweede misverstand is dat de toepassing van slimme sensoren en camera’s vaak in één adem worden genoemd als “lifestyle monitoring”. Alleen dit is niet helemaal juist. “Lifestyle monitoring” maakt wel gebruik van intelligente sensoren maar intelligente sensoren bieden lang niet altijd de “lifestyle monitoring” functionaliteit.

Hieronder schetsen wij drie verschillende oplossingen op het gebied van slimme sensoren en camera’s.

De Sensara oplossing

Sensara is al jaren een zeer belangrijke speler in de markt op het gebied van intelligente sensoren. De oorsprong van Sensara ligt in de wetenschappelijke wereld. Jarenlang hebben ze exclusief samengewerkt met Ascom, maar vrij recent is het Sensara systeem ook beschikbaar voor andere partijen, waaronder CuraTec.

15 jaar geleden startte TNO het onderzoek naar het ondersteunen van ouderen door middel van slimme sensoren. Kwetsbare ouderen de regie over hun eigen leven zo lang mogelijk laten behouden: vrijheid, zelfstandigheid en privacy, dat was het doel. Dit jarenlange onderzoek en de praktijkervaring is waarmee Sensara onderscheid maakt in de markt. In 2013 is Sensara ontstaan als spin-off van TNO om, met de opgedane wetenschappelijke kennis, producten voor de zorgmarkt en de particulieren markt te maken.

Sensara kent twee productlijnen:
- De eerste is Sensara HomeCare (Pro), het echte lifestyle monitoring product.
- De tweede is Sensara ProCare, speciaal bedoeld voor de intramurale setting.

Sensara HomeCare

Sensara HomeCare is speciaal ontworpen voor alleenwonende zelfstandige ouderen en kan intramuraal niet worden toegepast. Het doel van deze producten is dat deze mensen zo lang mogelijk, en op een verantwoorde manier, in hun eigen huis kunnen blijven wonen.                  

Sensara HomeCare is een makkelijk te gebruiken online leefstijlmonitor die familie, vrienden, buren en, indien nodig, een professionele zorgdienstverlener waarschuwt als er iets aan de hand is. Sensara gebruikt hiervoor door VU Academisch Ziekenhuis gecertificeerde profielen. Daarnaast attendeert Sensara HomeCare gebruikers ook op mogelijke gezondheidsrisico’s, zoals toenemend valgevaar of de kans op uitdroging in de zomer. Vroegtijdig signaleren van dergelijke risico’s geeft de mogelijkheid om te voorkomen in plaats van te genezen.

Sensara HomeCare is makkelijk te installeren en te gebruiken. Het maakt een duidelijk overzicht van de dagelijkse activiteiten die je in een veilige app kunt bekijken. De intelligente software leert de dagelijkse patronen van de bewoner herkennen en slaat alleen alarm als dat écht nodig is. Hierdoor worden de kinderen, vrienden of buren van de bewoner zo min mogelijk belast.

Deze oplossing werkt zonder camera’s en dus zonder gevaar voor de privacy. Het systeem volgt trends in het gedrag, op basis van sensoren in de woning, en signaleert afwijkingen.

Voorbeelden:

  1. Wanneer iemand in de loop van de tijd 12x per dag naar het toilet gaat i.p.v. 6x.
  2. Als iemand normaal 6 seconden doet over de afstand van huiskamer naar het toilet maar de laatste tijd 25 seconden.
  3. Als het dag-/nachtritme langzaam aan het verschuiven is.

In deze voorbeelden zit ook meteen het gevaar van dit systeem. Wanneer er veel of onregelmatig bezoek is, zou het systeem de informatie verkeerd kunnen interpreteren. Bovendien werkt het systeem alleen wanneer iemand alleen woont. Het is dus geen wondermiddel welke in alle situaties toegepast kan worden.

Sensara Homecare kan gewoon via een webshop besteld worden en wordt over het algemeen door de familie geïnstalleerd, maar er is ook een installatieservice. De verrekening vindt plaats per maand.

De variant waarbij opvolging door een zorgcentrale mogelijk is, is in de markt gezet onder de naam HomeCare Pro.

Wij benadrukken dat dit product geen alarmsysteem is voor actieve alarmering door de cliënt zelf.

Sensara ProCare

Sensara ProCare is het product voor de intramurale markt, waarbij de nadruk is verlegd van monitoring naar passieve alarmering of “Safety monitoring”, zoals Sensara het zelf noemt. Onderliggend worden er wel software modules gedeeld met de HomeCare versie, maar het is een ander systeem dat gebruik maakt van andere sensoren. Het betreft hier de sensoren van Kadex, die via een apart 869MHz sensornetwerk functioneren. Er kan (nog) geen gebruik gemaakt worden van de ontvanger in een zorgtoestel of “vaste” oplossing van derden.  Klanten moeten dus volledig overschakelen op Kadex of een dubbele infrastructuur aanleggen.

Ascom systemen kunnen gekoppeld worden via het “Unite” protocol. Om te koppelen met derden is er een API (Application Programming Interface) beschikbaar. Alarmen kunnen via de eigen app van Sensara worden gedistribueerd, maar uiteraard ook via de koppeling met derden. Andersom is ook mogelijk, zodat de alarmen van zorgsystemen van derden worden gedistribueerd via de Sensara app.


De CLB oplossing

Binnen het Intramurale Unicare platform van CLB is het al jaren mogelijk om de informatie van sensoren te combineren voor betrouwbaardere passieve alarmering. De systemen worden per organisatie op maat geprogrammeerd, zoals dit is onderbouwd in het functioneel ontwerp. Zo is de werking van het systeem volledig toegespitst op de situatie binnen de organisatie.

Voorbeelden die CuraTec al langer toepast bij haar opdrachtgevers zijn:

  1. Uit bed gaan geeft voor bepaalde cliënten geen alarm wanneer de cliënt binnen 2 minuten weer in bed stapt of het sanitair betreedt;
  2. Uit bed gaan geeft geen alarm zolang de cliënt de kamer niet verlaat;
  3. De bewegingsmelder in de kamer geeft geen alarm wanneer eerst het deurcontact wordt geactiveerd (in dat geval stapt een medewerker de kamer in).
  4. Etc.

Zonder het zo te benoemen, werden al intelligente sensoren toegepast. Het verschil tussen CLB en Sensara zit hem dan ook niet zozeer in de functionaliteit, maar vooral in de toevoeging van Sensara van een dashboard en uitgebreide rapportages.

De Van Breda (VIOS 2.0) oplossing

Voor de oplossing van Van Breda wordt er gekozen voor het gebruik van camera’s i.p.v. sensoren. Door het plaatsen van 360 graden “rondom” camera’s worden detectiegebieden gedefinieerd. De volgorde waarin in deze gebieden beweging plaatsvindt, wordt gebruikt voor de analyse en de passieve alarmering.

De functionaliteit van Van Breda is ongeveer gelijk aan de andere twee systemen, maar door toevoeging van beeldinformatie kan een zorgmedewerker de feitelijke situatie controleren. Hiermee wordt het aantal valse meldingen nog verder teruggedrongen. Het systeem werkt overigens ook zonder dat de beelden bekeken worden. Van Breda levert complete zorgsystemen, maar dit gedeelte van de oplossing  kan ook via een koppeling alarmeren naar systemen van derden.

In plaats van met camera’s kan er ook met gewone sensoren worden gewerkt. De oplossing maakt dan gebruik van de ontvanger in de kamerunit voor het doorgeven van de informatie van de sensoren. De kamerunits vormen hierbij dus samen het sensornetwerk.

Deze oplossing wordt aangevuld met diverse rapportagemogelijkheden.

Voordelen van intelligente sensoren en camera’s

De voordelen van de toepassing met intelligente sensoren en/of camera’s, is dat de passieve alarmering betrouwbaarder wordt gemaakt. Het aantal “valse” alarmen wordt zoveel mogelijk beperkt en de kans dat een calamiteit niet wordt gemeld, verkleind. Door statistische informatie kan het systeem nog beter worden ingericht en wordt extra informatie over de cliënt verkregen, zoals bijvoorbeeld het aantal toiletbezoeken of het slaapritme.


Aandachtspunten m.b.t. intelligente sensoren en camera’s

Al deze systemen zijn bedoeld voor een betere passieve alarmering, waarbij er minder kans is om een alarm te missen en minder kans is op een vals alarm. Dat betekent automatisch dat de instellingen voor elke cliënt verschillen, omdat geen cliënt hetzelfde gedrag vertoont. Voor elke individuele cliënt moet een profiel op maat worden ingegeven. Daarnaast zal er, zo nu en dan, een aanpassing noodzakelijk zijn. Alles valt of staat met het juist inbrengen van de gepersonaliseerde profielen. Niet elke medewerker zal staan te springen om dit zelf te doen, zeker niet bij onderbezetting in de nacht.

Deze oplossingen geven dus meer beheer dan de gebruikelijke bewegingsmelder bij het bed, die door de zorgmedewerker zelf op de juiste manier bij de cliënt in de kamer wordt geplaatst.

Een specifiek aandachtspunt voor de intelligente camera’s is dat deze een flinke bandbreedte behoefte hebben. Voor een paar camera’s in een gebouw is dat niet erg, maar wanneer dit toegepast wordt in een heel zorggebouw stelt dit specifieke eisen aan het ontwerp van het netwerk.

CuraTec heeft kennis van deze specifieke eisen en is gespecialiseerd in o.a. vaste en draadloze netwerken en gevirtualiseerde omgevingen. Wij bouwen voor onze klanten betrouwbare (zorg)netwerkoplossingen op maat, met een daarop afgestemde dienstverlening.

Ons advies

Intelligente sensoren en camera’s kunnen absoluut een waardevolle aanvulling zijn om de passieve alarmering te verbeteren. Omdat het relatief veel beheer met zich meebrengt, zien wij vooral toepassing op afroep bij specifieke cliënten en niet generiek. Mede omdat het generieke gebruik bijzonder kostbaar zal zijn.
 

Toekomstvisie over gebruik sensoren en camera's 

CuraTec verwacht dat de toepassing met de camera’s uiteindelijk de overhand zal nemen. Ten eerste is er maar één sensor in een appartement nodig en ten tweede is er altijd de mogelijkheid tot interpretatie van de beelden door de zorgmedewerker zelf.

Van Breda zit in dit spoor, maar wij sluiten niet uit dat ook nieuwe partijen deze markt zullen betreden die een open interface krijgen naar in de markt verkrijgbare zorgsystemen.

Wij geloven echter op de lange termijn niet in centrale verwerking van de beelden maar juist in de camera zelf om het netwerk niet onnodig te belasten.

De intelligentie in de camera zal ontwikkelen van detectie naar interpretatie. Dus op termijn zijn de camera’s voorzien van de intelligentie om bijvoorbeeld een val te detecteren. Momenteel concludeert een systeem dat iemand gevallen is omdat al een tijdje geen beweging in de kamer is gezien en de cliënt niet in bed ligt.

Wij volgen ook met interesse de ontwikkelingen rond “the internet of things”. De wereld om ons heen wordt in de toekomst vol gehangen met sensoren die een schat aan informatie op kunnen leveren. Deze informatie kan weer gecombineerd worden met de normale zorgsystemen voor een nog betere alarmering.

Download hier het document.

CuraTec
De Striptekenaar 38
1336 CM Almere
Postbus: 30335
1303 AH Almere
Algemeen: 088-287 28 32
Service: 088-287 28 27
Email: info@curatec.nl
Heeft u vragen?
U kunt eenvoudig al uw vragen over onze producten en diensten online aan ons stellen.
Copyright 2013  |  www.curatec.nl  |  Alle rechten voorbehouden  |  Privacy Verklaring  |  Cookie Verklaring  |  Sitemap
Webdesign & Webdevelopment: Active Vision & Timeless Design
Terug naar pagina

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

sluiten