Consultancy

Door de jarenlange praktijkervaring van de CuraTec medewerkers met de implementatie van geïntegreerde zorgoplossingen weten zij als geen ander hoe belangrijk het is om vanuit een goed uitgangspunt te starten. Het gaat hier niet alleen om de te kiezen techniek. Er spelen nog veel meer factoren een rol. Denk hierbij onder meer aan de lange termijn (zorg)strategie van de organisatie, de wensen van het personeel en de cliënten, het huisvestingsbeleid en (interne) communicatie en trainingen. Door deze en andere facetten in de overwegingen en tijdens de implementatie mee te nemen, kan een nieuw technisch concept uitgroeien tot een zeer succesvolle oplossing en werkwijze.

Voor deze en andere zaken kunt u bij ons terecht

Inventarisatie van huidige en/of gewenste situatie

In overleg met de klant wordt bepaald wat er allemaal in kaart gebracht moet worden (telefonie, zorgalarmering, LAN/WAN, etc.). Veelal wordt er gekeken naar de staat van de technische systemen, bijvoorbeeld de leeftijd, de uitbreidbaarheid, de onderhoudskosten en het technisch functioneren. Om de gewenste situatie in kaart te brengen worden over het algemeen gesprekken gehouden met diverse managers en medewerkers uit de organisatie. In veel gevallen wordt er gekozen voor twee gesprekstechnieken, te weten “geholpen” en “niet geholpen”. In eerste instantie wordt de geïnterviewde gevraagd naar de mening over de huidige situatie en naar eventuele wensen. Vervolgens krijgt de geïnterviewde nog de mogelijkheid om de mening bij te stellen nadat de gespreksleider bijvoorbeeld bekende knelpunten en nieuwe mogelijkheden aandraagt.

Scenario's uitwerken

Nadat de huidige situatie geïnventariseerd is en de wensen en eisen geformuleerd zijn, kunnen er diverse scenario's worden uitgewerkt. Vaak behelst dit een minimale variant, een maximale variant en een variant er tussenin. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische en praktische invulling, maar wordt er ook een schatting gemaakt van de kosten en de eventuele besparingen over meerdere jaren. Door bijvoorbeeld ook rekening te houden met het huisvestingsbeleid kunnen zo realistisch mogelijke scenario's worden opgesteld.

Definitieve keuze en opstellen functioneel ontwerp

Een belangrijke stap in het proces is het maken van een definitieve keuze (techniek, producten) en van daaruit het opstellen van het functioneel ontwerp. In het functioneel ontwerp wordt pas duidelijk hoe de oplossing in de praktijk moet gaan werken. Door hier vooraf goed over na te denken en alles duidelijk op papier te zetten, wordt een soepele implementatie mogelijk gemaakt, waarbij ieders verwachtingen van het eindresultaat helder zijn.

Telefonische bereikbaarheid / opstellen bereikbaarheidsplan

Vaak wordt de eerste indruk die men van uw organisatie krijgt gevormd via telefonisch contact. Uw medewerkers vormen het belangrijkste visitekaartje van uw organisatie. Telefonische bereikbaarheid is een heel divers onderwerp. Het gaat niet alleen om de kwantitatieve (technische) bereikbaarheid, maar ook om de kwalitatieve bereikbaarheid. Lees hier meer over in de bijbehorende leaflet.

Opstellen nummerplan

Het nummerplan vormt de basis van uw communicatie-oplossing. Het opstellen van het nummerplan bestaat niet alleen uit het in kaart brengen van namen en telefoonnummers, maar ook het bepalen van de manier waarop medewerkers, afdelingen en de organisatie bereikbaar zijn.
Lees meer hierover in de bijbehorende leaflet.

Begeleiding in- en externe communicatie omtrent de veranderingen

De invoering van een nieuw communicatiesysteem legt vaak behoorlijk wat beslag op de mensen in uw organisatie. Een projectteam houdt zich bezig met het in kaart brengen van de wensen en eisen, de planning van het project, het opstellen van het nummerplan en misschien ook wel met wijzigingen in het bereikbaarheidsmodel van de organisatie. Wat echter regelmatig over het hoofd wordt gezien is de communicatie omtrent dit project, zowel naar de medewerkers als naar externe relaties. Lees meer hierover in de bijbehorende leaflet.

CuraTec B.V. De Striptekenaar 38, 1336 CM Almere
Kvk: 32136622 BTW ID: 8195.76.074.B.01
Email: info@curatec.nl

Bel ons op 088 - 287 28 32
Copyright CuraTec 2021 - 2024  |  Disclaimer  |  Privacy Verklaring  |  Cookie Verklaring
Design & development by: Timeless Design
Neem contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies om anoniem gegevens te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. Deze informatie stelt ons in staat onze dienstverlening te verbeteren zonder uw persoonlijke gegevens te compromitteren.